White Clay Vase

25.2″ H x 9″ Dia
Clay

$190.00$290.00

test