Glazed White Stoneware Bowl

9-1/2" Stoneware

$17.00

2 in stock

test